In sommige varianten van het bericht werd vermeld dat de man boos was over het gebeurde. In andere stond dat het hem bedroefd stemde, en in een derde versie was hij boos én bedroefd. Ook meldde het bericht de ene keer dat de topman zijn verantwoordelijkheid nam voor de productiefout, de andere keer dat hij die afwees. ‘Welke gevoelens hebt u bij deze leider?’ werd daarna aan de proefpersonen gevraagd.

De uitkomst: leiders die zich alleen opwinden over een interne crisis, roepen afkeer op. Alleen bedroefdheid levert wél aanzien op, en een combinatie van beide slaat ook aan. Verder wordt een leider die de verantwoordelijkheid voor de fout op zich neemt, competent gevonden. Een topman die zegt dat het niet zijn fout is, wordt beoordeeld als incompetent.

Kortom, heren: máák die knieval, dan gunnen ze u die bonus straks ook wel weer.

The Leadership Quarterly, april 2009