Brein

OPVOEDING Kinderen die in de opvoeding warmte en genegenheid moeten ontberen, hebben op latere leeftijd emotionele problemen, zo ontdekte psychiater Kees Kooiman van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Deze mensen hebben vooral moeite met het herkennen van hun gevoelens en het praten over hun emoties, door psychologen ook wel alexithymie genoemd (alexie = niet kunnen lezen, thymus = gevoel). Kooiman: ‘Ook een strenge opvoeding, waarin geen respect is voor autonomie en weinig gevoel voor de emotionele behoeften van een kind, lijkt problemen met emoties te veroorzaken. Seksueel misbruik bleek trouwens tot onze verbazing geen relatie te hebben met alexithymie. Dat komt misschien omdat het grootste deel van de seksueel misbruikte deelnemers, “slechts— eenmalig is betast. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar een kille, controlerende opvoedingsstijl is veel structureler.’ Bovendien kan een warme en weinig controlerende opvoedingsstijl van de moeder fungeren als buffer tegen emotionele problemen als een kind seksueel is misbruikt. Kooiman: ‘In een liefdevolle relatie bespreek je makkelijker met je moeder dat er iets naars is gebeurd. Dat sterkt uiteindelijk je zelfgevoel en je leert emoties te uiten.’

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Is het dan toch allemaal de schuld van de ouders?

Kooiman: ‘Nee, wij hebben vastgelegd wat mensen nu ervaren, maar het

kan natuurlijk zijn dat in sommige gevallen de opvoeding anders was dan mensen zich achteraf herinneren. Bovendien hebben ouders soms gewoon ellendige pech, omdat ze bijvoorbeeld op cruciale momenten in het leven van hun kind werden geveld door een ernstige ziekte. Het lot maakt het de mensen niet altijd makkelijk.’

Psychotherapy and Psychosomatics, april/mei 2004