Ontwikkeling

Eén op de vijf kinderen en jongeren in Nederland kampt met psychische problemen. Maar daarvan komt slechts 16 procent bij een hulpverlener terecht, ontdekte promovenda Marieke Zwaanswijk, werkzaam bij het Nederlands instituut voor de gezondheidszorg (NIVEL). ‘Natuurlijk kunnen sommige emotionele problemen of gedragsproblemen vanzelf of met hulp van de ouders overgaan,’ aldus Zwaanswijk. ‘Maar het gebrek aan behandeling voor de rest van die kinderen is zorgwekkend. Het lijkt erop dat ouders de psychische problemen van hun kind niet zo makkelijk bij de huisarts op tafel leggen, en ze ook niet altijd erkennen.’ De helft van de ouders uit het onderzoek bleek het gedrag van hun kind namelijk niet als problematisch te zien, terwijl het kind volgens vragenlijsten wel in de ‘probleemzone’ scoorde. Zwaanswijk pleit dan ook voor meer aandacht voor zorgwekkend gedrag bij kinderen, en dan vooral op school. Door meer GGZ-professionals aan school te verbinden, leraren beter te trainen en voorlichting te geven aan ouders én kinderen, wordt een kind in de knoop sneller opgemerkt en geholpen.

Proefschrift Universiteit Utrecht, mei 2005