Wat heeft u precies onderzocht?
Haotian Zhou: ‘We lieten een van onze medewerkers naar afbeeldingen kijken die emoties oproepen, zoals van iemand die een wedstrijd wint of verliest. Proefpersonen keken óf naar het gezicht van deze medewerker, óf naar de bekeken afbeeldingen zelf. Daarna vroegen we ze hoe ze dachten dat onze medewerker zich voelde. Proefpersonen bleken dat beter in te schatten wanneer ze zelf het plaatje hadden bekeken.’

Spreken gezichten dan geen boekdelen?
‘Dat blijkt nogal tegen te vallen. We denken wel dat iemands gezichtsuitdrukking regelrecht verband houdt met hoe diegene zich voelt, maar dat is meestal niet zo. Na een sportwedstrijd zien de meeste toeschouwers zelfs niet het verschil tussen blijdschap en teleurstelling op de gezichten van de spelers.’

Waarom gaan we dan toch eerder op gezichten af?
‘We denken ten onrechte dat anderen heel anders in elkaar zitten dan wijzelf, en dat het dus weinig zin heeft ons in een ander te verplaatsen. Maar mensen lijken juist sterk op elkaar in hun emotionele reacties. Dat komt door onze evolutie: onze emoties hebben zich zodanig ontwikkeld dat ze ons helpen overleven en voortplanten. Daardoor zijn onze reacties op veel dingen hetzelfde.’

Inferring perspective versus getting perspective, Psychological Science, nog te verschijnen