Dat concluderen Britse onderzoekers nadat ze 121 mensen een persoonlijkheidstest lieten doen en bloed afnamen. Hoe extraverter een proefpersoon, hoe actiever zijn ‘pro-inflammatoire’ genen. Het omgekeerde gold voor consciëntieusheid. Deelnemers die hoog scoorden op die persoonlijkheidstrek, bleken juist een minder actief immuunsysteem te hebben.

TEST
Doe de test »

Test: hoe introvert ben je?

Interessant, maar wat verklaart deze link tussen persoonlijkheid en vatbaarheid voor infecties? De onderzoekers opperen daarvoor twee theorieën. Volgens de eerste komen consciëntieuze en introverte mensen door hun voorzichtigheid en afkeer van een intensief sociaal leven minder in aanraking met ziekteverwekkers. Hun immuunsysteem zou als gevolg daarvan simpelweg minder getraind zijn. De tweede theorie stelt dat zulk gedrag juist het gevolg is van een minder actief immuunsysteem; introverten en consciëntieuzen ‘weten’ gewoon dat ze beter niet te veel met ziekteverwekkers in aanraking kunnen komen en stellen zich daarom terughoudend op.

Personality and gene expression, Psychoneuroendocrinology, februari 2015