U ontdekte dat synestheten veel gemeen hebben met beeldend kunstenaars.

Michael Banissy: ‘Inderdaad. Ze staan meer open voor nieuwe ervaringen, ze zijn fantasierijker én minder vriendelijk. Bovendien scoren ze hoger op schizotypie, wat wil zeggen dat ze vaker excentriek gedrag vertonen, de dingen vervormd waarnemen, en niet zo handig zijn in het sociale verkeer.’

Hoe komt het dat ze minder vriendelijk zijn?

‘Het vermoeden is dat ze door hun ongebruikelijke zintuiglijke ervaringen afstandelijker worden, omdat ze zich “anders” voelen dan anderen. Wat hen waarschijnlijk ook minder vriendelijk maakt, is dat ze vaker negatieve reacties van mensen krijgen. Veel mensen vinden het maar raar dat je kleuren kunt zien en geluiden kunt proeven.’

Is hun synesthesie er ook de oorzaak van dat ze opener en fantasievoller zijn?

‘Ja, ga maar na: de ongewone ervaringen die synestheten hebben, stimuleren hun verbeeldingskracht. Ze zijn dan ook artistieker dan gemiddeld.’

Kan het ook zijn dat het andersom werkt? Dat mensen die een tikje onaardig en open en fantasievol zijn, eerder synesthesie ontwikkelen?

‘Waarschijnlijk niet. Synesthesie is namelijk zeldzaam; er zijn hele volksstammen onaardige, open, fantasievolle mensen die nog nooit iets synesthetisch hebben ervaren.’

Personality traits in people with synaesthesia, Personality and Individual Differences, nog te verschijnen