Mensen met hbo-niveau of hoger lijken sociale druk en vergelijkingen met anderen makkelijker naast zich neer te leggen.

Dat suggereert onderzoek onder Amerikaanse en Europese proefpersonen die moesten kiezen tussen twee pennen. Laagopgeleiden kozen vaker de pen die anderen ook kozen. De ‘meestgekozen’-optie betekende voor hen: ik hoor erbij. Ze voelden zich dan beter over hun keuze.

Zo’n gevoel van sociale druk lijkt zelfs te kunnen leiden tot valse herinneringen. Sommige mensen dachten dat ze dezelfde pen hadden gekozen als de meerderheid – ten onrechte.

Social-class differences in consumer choices, Personality and Social Psychology Bulletin, april 2016