Verhuizingen, andere computersystemen en nieuwe managers: veel organisaties brengen geregeld veranderingen aan in hun bedrijfsstructuur. Dergelijke reorganisaties zijn meestal goed voor het bedrijfsresultaat, maar zijn ze dat ook voor het welzijn van werknemers? Toon Taris van de Katholieke Universiteit Nijmegen vergeleek verschillende onderzoeken over dit onderwerp.

TEST
Doe de test »

Is het tijd voor een nieuwe baan?

Werknemers in organisaties waarin is gereorganiseerd, of dreigt te worden gereorganiseerd, ervaren meer gezondheidsproblemen. Zo hebben ze meer last van hartklachten, astma en verstoorde hormoonspiegels. Daarnaast kunnen ze minder goed omgaan met spanningen, wat weer leidt tot stress en burn-out. Deze klachten lijken allemaal behoorlijk ernstig, maar volgens Taris valt dat wel mee. De pijn die een reorganisatie met zich meebrengt is voor de meesten goed te dragen, en het lijkt niet erg lang te duren voordat de pijn over is. Bedrijven die hun werknemers desondanks willen beschermen tegen de gevolgen van reorganisaties, doen er goed aan hun werknemers op de hoogte te houden; uit onderzoeken blijkt dat werknemers die betrokken worden bij de gang van zaken, de minste problemen ervaren.

De Psycholoog, december 2002