ontwikkeling

Als ouders veel ruziemaken, vertonen hun kinderen vaker gedragsproblemen als spijbelen, liegen, winkeldiefstal en pesten. Tot nu toe werd aangenomen dat de slechte sfeer in huis de grootste oorzaak was van het wangedrag van de kinderen. Maar uit nieuw onderzoek onder 1045 tweelingen en hun 2051 kinderen, blijkt dat de genen de boosdoeners zijn. Hoeveel ruzie mensen met hun echtgenoten maken, is namelijk voor een groot deel erfelijk bepaald, vonden de onderzoekers in hun vergelijking van eeneiige en twee-eiige tweelingen. Ouders geven hun ‘ruziegenen’ dus door aan hun kinderen: dezelfde genen die ouders laten botsen, zorgen ervoor dat hun kinderen meer gedragsproblemen hebben.

Child Development, januari/februari 2007