• de omstandigheden
  • mijn kwaliteiten

Koos je voor de eerste optie, dan heb je mogelijk last van het impostersyndroom: je twijfelt aan je kwaliteiten en hebt op werk vaak het gevoel door de mand te kunnen vallen als bedrieger.

‘Imposters’ schrijven hun succes vaak toe aan externe factoren, blijkt uit recent onderzoek. De deelnemers kregen positieve feedback op een intelligentietest (ongeacht hun prestaties) en werd gevraagd waarom ze dachten dat ze zo goed hadden gepresteerd.

Deelnemers die aangaven vaak bang te zijn door de mand te vallen, doen volgens de onderzoekers aan externe attributie: ze schrijven goede resultaten niet aan zichzelf toe, maar aan omstandigheden, toeval of geluk.

Daardoor kunnen ze zich onnodig onzeker gaan voelen. Het impostersyndroom bleek namelijk niet samen te hangen met daadwerkelijke prestaties.

The Impostor Phenomenon and causal attributions of positive feedback on intelligence tests, Personality and Individual Differences, augustus 2022