• Sta weer eens stil bij de risico’s. Dat alcohol slecht is voor je brein en de kans op ongelukken vergroot, weet inmiddels iedereen. Maar dat elk glas direct je kans op kanker vergroot, is nog vrij onbekend. Wiers: ‘Denk daar op een nuchter moment eens over na. Het kan enorm motiveren om te minderen met drank.’
  • Maak afspraken met jezelf. Neem je bijvoorbeeld voorafgaand aan een diner voor om pas bij het hoofdgerecht een glas wijn te nemen, en een tweede glas af te slaan. Wiers: ‘Hoe duidelijker u dat voornemen verwoordt, hoe beter het werkt. Giet het daarom in de vorm van een als-dan-regel: als ik aan tafel ga, dan drink ik eerst een glas water. Uit onderzoek is bekend dat zulke implementatie-intenties in lastige situaties echt een beschermend effect hebben.’
  • Drink afwisselend alcohol en water. Wiers: ‘Simpel: hoe kleiner je dorst, hoe kleiner je neiging alcohol achterover te slaan. Bovendien komt de drank ietsje minder hard aan. Water drinken is dus ook een vorm van schadepreventie.’
  • Volg een internettraining. De vakgroep van Wiers heeft een methode ontwikkeld waarmee mensen gewoon thuis kunnen werken aan een gezondere houding ten opzichte van alcohol. In eerste instantie bedoeld voor alcoholisten, maar ook iets te gretige gezelligheidsdrinkers blijken baat te hebben bij deze TOP Training. Deelname aan de TOP Training is gratis.