Maakt samenwonen gelukkig? Iets minder dan tot nu toe werd gedacht. Het gevoel bij een groep te horen – groot of klein – is een belangrijke menselijke behoefte. Volgens Maslows beroemde piramide van fundamentele behoeften zoekt een mens eerst naar bevrediging van lichamelijke noden (honger en dorst) en direct daarna naar een groep – of groepje – waar hij bij kan horen.

Uit recent Australisch onderzoek blijkt dat mensen die met een partner of in gezinsverband wonen, meer het gevoel hebben ergens bij te horen dan mensen die alleen wonen. Dat lijkt voor de hand liggend, maar opvallend is dat tussen beide groepen geen enkel verschil bestaat in gevoelens van eenzaamheid. Terwijl volgens de onderzoekers heel lang is gedacht dat het gevoel ergens bij te horen en eenzaamheid – gevoelens die worden beschouwd als graadmeters voor geluk – tegengesteld zijn aan elkaar. Nu blijkt dat mensen in een relatie net zo eenzaam (en ongelukkig) kunnen zijn als singles. Of juist net zo gelukkig.

Personality and Individual Differences, augustus 2008