Dyslexie uit zich onder meer in een zwakke leesvaardigheid. Maar wat er precies misgaat in de hersenen, is nog niet duidelijk. Amerikaanse onderzoekers komen nu met een nieuwe theorie: volgens hen hebben dyslectici moeite om relevante informatie te onderscheiden van irrelevante informatie.

Training

Ontspannen opvoeden

  • Ontdek hoe je als ouder positief en relaxed blijft
  • Omgaan met de emoties van je kind
  • Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Bekijk de training
Nu maar
€ 75,-

In hun onderzoek kregen proefpersonen met en zonder dyslexie de opdracht om naar bewegende stippen op een scherm te kijken en de richting van de beweging aan te geven. Intussen waren er ook afleidende stippen, die de proefpersonen moesten negeren. Dyslectici bleken extra gevoelig voor de afleidende stippen. Zonder afleiding presteerden ze even goed als niet-dyslectici, maar hoe meer irrelevante stippen er waren, hoe slechter ze presteerden in vergelijking met de controlegroep.

Volgens de onderzoekers hebben kinderen met dyslexie dus moeite om zich te concentreren op de juiste informatie, wat het lezen lastig maakt. Omdat ze zo snel zijn afgeleid, leren ze bij het lezen volgens de onderzoekers niet goed welke letter precies bij welke klank hoort. En dat staat het vloeiend lezen weer in de weg.

Dyslectische kinderen zouden dus baat kunnen hebben bij een training om afleiding te negeren, besluiten de onderzoekers.

Psychological Science, december 2006