Vooral introverte mensen blijken in deze tijd op te bloeien:

  • Zij voelen zich rustiger en meer ontspannen dan voorheen (67 procent), minder overprikkeld (63 procent), meer in contact met zichzelf (49 procent) en energieker (30 procent).
  • Ruim driekwart (76 procent) van de introverten zegt dan ook weinig moeite te hebben met social distancing – tegenover een derde van de extraverten.
  • Opvallend genoeg ervaren niet alleen introverten voordelen: meer dan de helft van de ambiverte mensen (die zowel introverte als extraverte eigenschappen hebben) en zelfs een aanzienlijk deel van de extraverten vindt het wel prettig dat er nu minder borrels en etentjes zijn en dat ze vaker thuis kunnen zijn.

Die collectieve opluchting wijst erop dat onze maatschappij wat te veel was doorgeslagen naar de extraverte kant. Veel mensen voelen de druk om te voldoen aan een extravert ideaalbeeld van spraakzaam, outgoing en expressief zijn, blijkt ook uit dit onderzoek:

  • Maar liefst 2 op de 3 mensen (66 procent) zou extraverter willen zijn. Van de introverten wil een grote meerderheid (82 procent) dat – net als 60 procent van de ambiverten en zelfs zo’n 30 procent van de extraverten.
  • 80 procent van de introverten heeft weleens het gevoel dat hij spraakzamer zou moeten zijn; 88 procent voelt zich weleens overschreeuwd.
  • Ruim tweederde van de introverten doet zich weleens extraverter voor dan hij is – maar ook meer dan de helft van de ambiverten én de extraverten. Bijvoorbeeld door op vergaderingen of feestjes het woord te nemen.

Het is dan ook niet gek dat veel mensen – in stilte – opgelucht ademhalen nu het door de coronamaatregelen allemaal een tandje minder sociaal en luidruchtig hoeft. Een goed moment voor meer ruimte en erkenning voor onze introverte kant, zegt persoonlijkheidsonderzoeker Bertus Jeronimus van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘Eigenschappen als bedachtzaamheid en bescheidenheid mogen meer op waarde worden geschat.’ En er is geen betere tijd om daar iets in te veranderen dan nu.

Angela Schijf, Nazmiye Oral, Evgeniy Levchenko, Iris Hond, Jorrit Bergsma en Sanne Samina Hanssen vertellen in Psychologie Magazine hoe zij het ervaren om introvert te zijn.

Benieuwd naar je eigen introverte kanten? Doe hier de test.