De Duitse organisatiepsycholoog Thomas Weegen noemt de negen belangrijkste fouten die leidinggevenden kunnen maken en die ertoe leiden dat werknemers in desinteresse vervallen.

1) De neiging alles zelf te willen beslissen, zodat er voor anderen geen ruimte overblijft om eigen intitiatieven te ontplooien.

2) Geheimzinnigheid, waardoor normale toegang tot informatie een gunst wordt.

3) Een gebrekkig beslissingsvermogen, wat inhoudt dat de baas niet kan uitmaken wanneer de regels gevolgd moeten worden en wanneer het beter is hiervan af te wijken.

4) Onberekenbaarheid.

5) Te weinig consistentie in het doel dat het team zou moeten nastreven.

6) Niet openstaan voor de inbreng van ondergeschikten.

7) Angst voor conflicten, die de werknemers dwingt tot gedweeë volgzaamheid.

8) Wantrouwen.

9) Zelfbewieroking, die ondergeschikten onnodig in de schaduw stelt.

(Psychologie Heute, juni 1999)