Je gesprekspartner is niet helemaal eerlijk als hij of zij:

Leugenaars ontmaskerd

Leugenaars ontmaskerd

Gemiddeld elke drie minuten worden we voorgelogen. En we dénken wel dat we al die kleine en grote o...

Lees verder

a) vaak met de ogen knippert of zit te frunniken aan een servetje
b) vaak tegelijkertijd met jou knikt en dezelfde intonatie gebruikt

Het juiste antwoord is b.

Uit een nieuwe studie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam blijkt dat leugenaars de lichaamstaal van hun gesprekspartner onbewust nabootsen.

Door sensoren vast te maken aan de pols, hoofd en borst van de leugenaar én interviewer konden de onderzoekers hun bewegingen vergelijken. Hoe ingewikkelder de leugen, hoe sterker het effect.

Volgens onderzoeker Sophie van der Zee komt dat doordat liegen doorgaans belastender is voor je brein dan het vertellen van de waarheid. En als je hoofd druk is, treden er meer automatische processen, zoals spiegelgedrag, in werking.

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat een leugenaar zijn gedrag bewust of onbewust aanpast in de hoop dat de ander hem gelooft en aardig vindt.

A liar and a copycat. Nonverbal coordination increases with lie difficulty, Royal Society Open Science, januari 2021