Britse onderzoekers zeggen nu iets gevonden te hebben wat de kans op succes vergroot: gepersonaliseerde risico-informatie. Ruim 2600 rokers die al eens hadden aangegeven dat ze wel wilden stoppen, kregen een brief waarin hun huisarts ze voorrekende hoe groot de kans was dat ze, uitgaand van hun huidige gezondheidstoestand en rookgewoonten, een ernstige aandoening zouden krijgen. Ook lazen ze hoeveel dat risico zou dalen als ze de tabak nu afzworen.

Mensen uit deze groep bleken twee keer zo vaak in te gaan op de uitnodiging voor een cursus stoppen met roken als mensen uit de controlegroep, die alleen een standaarduitnodiging kregen. Ze maakten de cursus ook twee keer zo vaak af, én hielden het niet-roken bijna twee keer zo vaak minstens een week vol. Vooral mannen bleken gevoelig voor zo’n persoonlijke risicoberekening.

Effectiveness of personalised risk information and taster sessions to increase the uptake of smoking cessation services (…), The Lancet, februari 2017