Kinderen zijn namelijk meer gemotiveerd én presteren beter als ze een groepsdoel voor ogen hebben – ook al kennen ze hun medestanders niet.

Dat ontdekten Amerikaanse psychologen toen ze 3- tot 5-jarigen een lastige puzzel gaven waar ze maximaal tien minuten aan mochten werken. Sommige kinderen kregen alleen de puzzel overhandigd. Anderen kregen tevens blauwe attributen met de mededeling dat ze ‘van het blauwe puzzelteam’ waren, en een derde groep kreeg genummerde attributen met de boodschap dat ze ‘kind x’ waren dat puzzelde. De ‘blauwen’ puzzelden liefst 35 procent langer door dan de kleuters die zonder attributen en toelichting puzzelden, en 29 procent langer dan kinderen van wie het individuele identiteitsgevoel was benadrukt door een nummer.

Het is niet de groepsstatus op zich maar het gedeelde doel dat kinderen motiveert, bleek uit een vervolgproef. Daarin werkten ‘blauwe puzzelkinderen’ veel langer door dan de ‘blauwe’ kinderen bij wie het puzzelen niet expliciet was genoemd. Zo’n nadrukkelijk genoemd doel bleek ook daadwerkelijk tot betere prestaties te leiden. Kinderen van een ‘blauw team dat woorden leert’, onthielden meer woorden dan genummerde kinderen met hetzelfde maar dan individuele leerdoel.

Minimal groups increase young children’s motivation and learning on group-relevant tasks, Child development, april 2013