• Stevige drinkers. Mensen worden enorm beïnvloed door elkaars drankgedrag. Dat constateerde de Nijmeegse sociaal psycholoog Sander Bot toen hij groepen studenten observeerde in een speciaal ingericht ‘barlab’. De snelste drinker bleek het tempo te bepalen.
  • Mannengezelschap. Hoe meer heren een gezelschap telt, hoe meer er wordt gedronken. Ook door de dames. Uit Amerikaans onderzoek onder ruim 3600 studentes kwam naar voren dat 71 procent dacht dat mannen een voorkeur hebben voor vrouwen die flink innemen. Ten onrechte, stellen de onderzoekers: mannen prefereren matige drinksters.
  • Luide muziek. Hoe verder de volumeknoppen in een café worden opengedraaid, hoe meer drank er wordt omgezet. Dat ontdekte de Franse sociaal psycholoog Nicolas Guéguen toen hij drie zaterdagavonden lang onderzoek deed in twee bars.
  • Drankliedjes. Songteksten over drinken zetten de luisteraar aan tot drinken. Dat stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen op grond van een kersvers pilot-onderzoek waarin ze barpersoneel op gezette tijden zulke liedjes lieten opzetten. De psychologen houden nog wel een slag om de arm; het onderzoek moet nog worden gerepliceerd.
Effects of alcohol references in music on alcohol consumption (…), American Journal on Addictions, november 2011