Engelse onderzoekers brachten dat in kaart door proefpersonen te vragen naar stereotiepe saaie eigenschappen, beroepen en hobby’s. Een andere groep gaf daar scores aan. Daaruit bleek dat een stereotiep saai persoon:

  • geen hobby’s, gevoel voor humor of een mening heeft
  • datamedewerker, boekhouder of belastingconsulent is
  • houdt van slapen, religie en tv-kijken

We denken dat mensen met zulke kenmerken afstandelijk en onbekwaam zijn en daarom negeren we ze vaker. ‘Stereotiep saaie mensen worden eerder buitengesloten en zijn daardoor mogelijk eenzamer,’ waarschuwen de onderzoekers. Knoop dus een keer toch een praatje aan met iemand die je saai lijkt.

Boring people. Stereotype characteristics, interpersonal attributions, and social reactions, Personality and Social Psychology Bulletin, maart 2022