En – werd elk van de vijf theekopjes of vlinders even vaak aangewezen? Waarschijnlijk niet, voorspelt onderzoek door Britse psychologen. Ze legden honderd proefpersonen zeventien van zulke beeldrijtjes voor, en ontdekten dat het middelste plaatje stelselmatig iets vaker werd verkozen boven de plaatjes links en rechts ervan. En dat lag niet aan dat plaatje zelf, want als dat op een andere plaats werd gezet, verschoof de voorkeur in de volgende ronde naar het nieuwe middelste exemplaar.

Ook al is deze voorkeur voor het midden niet heel erg sterk, toch kan ze vergaande gevolgen hebben. Denk aan tv-debatten in verkiezingstijd, zeggen de onderzoekers; de politicus die daar in het midden mag staan, heeft bij voorbaat al een lichte voorsprong op de anderen.

Preferring the one in the middle, Applied Cognitive Psychology, nog te verschijnen