Tot die conclusie kwamen Duitse onderzoekers nadat ze meer dan achtduizend werknemers van ruim zestig verschillende bedrijven vragenlijsten voorlegden over het leeftijdsverschil met hun leidinggevende en hun gevoelens in het afgelopen half jaar. Ongeveer een kwart van de ondervraagden had een leidinggevende die jonger was dan zijzelf. Zij rapporteerden meer negatieve emoties, zoals woede en angst.
Volgens de onderzoekers komt dit doordat deze mensen het gevoel hebben dat ze voorbijgestreefd zijn in de sociale rangorde, waarin traditioneel de meer ervaren mensen leiding geven aan de jongere. De frustraties die dat oproept kunnen zich als een inktvlek verspreiden over de hele organisatie, en er zelfs toe leiden dat die als geheel slechtere resultaten boekt.
Saillant detail: dat is alleen zo bij bedrijven waar werknemers die negatieve gevoelens ook uiten. Anders slikken ze hun frustratie in en heeft de rest van het bedrijf er geen last van – maar zij zelf wel.

‘Dom’ werk maakt dommer

‘Dom’ werk maakt dommer

'Dan maar een functie onder mijn niveau.' Dat is wat baanzoekers vaak denken als het tegenzit met so...

Lees verder
Younger supervisors, older subordinates, Journal of Organizational Behavior, nog te verschijnen