• Ik voel me beter over mezelf als ik er financieel goed voorsta.
  • Mijn eigenwaarde wordt beïnvloed door hoeveel geld ik heb.
  • Ik voel me slecht over mezelf als ik het gevoel heb dat ik niet genoeg verdien.

Is dit (erg) herkenbaar? Pas dan op voor gevoelens van eenzaamheid. Hoe sterker mensen hun eigenwaarde laten bepalen door financieel succes, hoe meer tijdsdruk ze ervaren en hoe minder vrijheid om over hun eigen tijd te beschikken, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Omdat deze mensen meer tijd besteden aan werk, ten koste van tijd met vrienden en familie, voelen ze zich vaker geïsoleerd en eenzaam. Als proefpersonen in een dagboek aangaven dat ze een dag erg bezig waren geweest met werken en geld verdienen, bleek dat rechtstreeks verband te houden met een groter gevoel van isolatie.

Uit eerder onderzoek bleek al dat je eigenwaarde laten afhangen van je inkomen leidt tot meer angst, stress en jezelf vergelijken met anderen. Voor wie zich hierin herkent, kan bewust minder prioriteit geven aan werk en meer aan geliefden zeker geen kwaad, aldus de onderzoekers.

Can’t buy me love (or friendship). Social consequences of financially contingent self-worth, Personality and Social Psychology Bulletin, maart 2020