relaties & persoonlijkheid

EMOTIONELE INTELLIGENTIE Mensen die zorg dragen voor verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen, zijn extra kwetsbaar voor burn-out. Linda Gerits van de Katholieke Universiteit Nijmegen onderzocht bij deze mensen welke persoonlijkheidsstijl samenhangt met symptomen van burn-out. Daaruit bleek dat mensen met een hoge emotionele intelligentie het minst last hebben van emotionele uitputting, cynisme en onverschilligheid ten opzichte van hun cliënten en dat zij zich competenter voelen dan mensen met een lager EQ.

Pak aan wat je dwarszit
Coachfinder

Pak aan wat je dwarszit

Minder stress, ander werk, meer zingeving of iets anders waarbij je wel een duwtje in de rug kunt gebruiken? Een coach helpt je om sneller je doelen te bereiken.

Vind je ideale coach

Toch scoorden deze vrouwen relatief laag op de onderdelen empathie en sociaal verantwoordelijkheidsgevoel en hechten ze minder belang aan relaties met anderen. Is dat niet tegenstrijdig? Gerits: ‘Emotionele intelligentie is veel meer dan het hebben van gevoel voor anderen. Ook eigenschappen als assertiviteit, onafhankelijkheid, zelfrespect, stresstolerantie en flexibiliteit horen erbij. Vrouwen met veel burn-outklachten, hadden gemiddeld een lager EQ, waren dus bijvoorbeeld niet zo assertief, maar hadden relatief veel empathie en sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Zij cijferden zichzelf eigenlijk weg en dat is niet erg emotioneel intelligent. Het gaat om een juiste balans. De vrouwen die net iets beter voor zichzelf zorgen dan voor een ander, zijn het minst kwetsbaar voor burn-out.’

Who cares? Personality profiles of nurses taking care of clients with severe behavior problems. Proefschrift

Katholieke Universiteit Nijmegen, oktober 2003