Een paar honderd mensen werden ondervraagd om te bepalen of ze narcistische trekjes hadden en zo ja, in welke vorm. De twee vormen van narcisme zijn grandioos narcisme en kwetsbaar narcisme. Grandioos narcisme kenmerkt door een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Kwetsbare narcisten hebben diep vanbinnen juist een minderwaardig gevoel ten opzichte van anderen. Ook werd gevraagd naar het internetgebruik van de proefpersonen. Tot slot werd bekeken hoeveel selfies mensen die hoog scoorden op de verschillende soorten narcisme postten op sociale media. Dit zijn de verschillen:

Selfies, social media en narcisme

Kwetsbare narcisten:

  • Gebruiken meer sociale media (en zijn gevoeliger voor internetverslaving) dan grandioze narcisten: omdat ze onzekerder zijn vinden ze het fijner om bevestiging online te zoeken dan in persoonlijk contact
  • Posten minder selfies: een selfie nemen roept bij hen namelijk vooral negatieve emoties op

Grandioze narcisten:

  • Gebruiken minder sociale media: ze laten liever openlijk zien hoe geweldig ze zijn
  • Posten, als ze sociale media gebruiken, meer selfies: een selfie nemen geeft hun een goed gevoel, en is dus een middel om te pronken
Grandiose and vulnerable narcissists […], Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, nog te verschijnenPersonality and selfies: Narcissism and the dark triad, Computers in Human Behavior, verschijnt nov. 2016