A.  ‘Ach, maak je niet druk joh, er zijn ergere dingen.’
B.  ‘Wat naar voor je, kan ik iets voor je doen?’
C.  ‘Ja, heel begrijpelijk dat je daardoor van slag bent.’

Je troost je vriendin het best door haar gevoelens te erkennen (antwoord C). Dat werkt in dit geval beter dan meeleven (B) of relativeren (A), laat Amerikaans onderzoek zien. De reacties die het minst ruimte laten voor de gevoelens van de ander (zoals relativeren) bleken in een serie experimenten zelfs woede op te roepen bij de ontvangers en werkten daarmee averechts.

Welke reactie het meest helpend is, hangt overigens wel van de situatie af, zeggen de onderzoekers. Uit eerder onderzoek blijkt dat bij een minder ‘alledaagse’ situatie met een grote emotionele impact, zoals het overlijden van een dierbare, een reactie die iemands gevoelens niet te veel maar ook niet te weinig bevestigt (zoals antwoord B) als het meest helpend wordt ervaren. Het verdriet van de ander nog eens benadrukken kan in dat geval aanvoelen als ‘te veel van het goede’. (SD)

How the comforting process fails. Psychological reactance to support messages, Journal of Communication, februari 2020