Bully-victims worden ze genoemd, en volgens Brits-Amerikaans onderzoek heeft deze groep nog meer problemen dan kinderen die ‘alleen maar’ gepest worden. Zo bleken ze ruim viermaal zo vaak aan zelfmoord te denken, of zichzelf daadwerkelijk te verwonden.

De vraag is hoe een kind in deze positie terechtkomt. De verklaring zou kunnen liggen in trekjes die bully-victims vaak vertonen:

– Ze scoren vrijwel allemaal laag op de trekken gewetenszin en benevolence – welwillendheid, meegaandheid

– Ze scoren vaak laag op emotionele stabiliteit

– Ze scoren vaak heel laag of juist hoog op extraversie

– Ze hebben veel conflicten met hun ouders

– Ze hebben overgewicht

– Ze neigen naar antisociaal gedrag

Bronnen o.a.: Anchoring bullying and victimization in children within a five-factor model-based person-centred framework, European Journal of Personality, nog te verschijnen