De psychologen hielden bij hoe vaak er geoefend werd met de app. Aan het eind van het schooljaar vergeleken ze het rekenniveau van de kinderen met hun niveau bij aanvang. De kinderen uit de rekengroep bleken aanzienlijk meer vooruitgang te hebben geboekt met rekenen dan degenen uit de leesgroep. Vooral de kinderen wier ouders kampten met rekenangst bleken gebaat bij oefenen: ze liepen zo’n drie maanden voor op kinderen die thuis hadden geoefend met lezen. Daarbij maakte het niet uit of de rekenaars maar eenmaal per week oefenden of vaker. Kennelijk werd rekenen voorheen zo weinig gestimuleerd dat elk oefenmomentje zinnig was.

Math at home adds up to achievement in school, Science, oktober 2015