De laissez-faire opvoedstijl

  • Accepteert zonder meer elke emotionele expressie van het kind.

 

  • Biedt troost wanneer het kind negatieve gevoelens ervaart.

 

  • Biedt weinig leiding wat gedrag betreft.

 

  • Leert het kind niets over emoties.

 

  • Staat veel toe en stelt geen grenzen.

 

  • Helpt kinderen niet problemen op te lossen.

 

  • Leert het kind geen methodes om problemen op te lossen.

 

  • Gelooft dat je weinig met negatieve emoties kunt doen behalve zorgen dat overgaan.

 

 • Gelooft dat omgaan met negatieve emoties een soort hydraulica is: laat de emotie de vrije teugel en de klus is geklaard.

Effecten van de laissez-faire opvoedstijl op kinderen:

Ze leren niet hun emoties te reguleren; ze hebben moeite om zich te concentreren, om vriendschapsbanden aan te knopen en om met andere kinderen om te gaan.

Bron: Hart voor je kind, De vijf stappen naar de emotionele intelligentie van je kind, Dr. John Gottman & Joan Declaire, Kosmos Z&K