De laissez-faire opvoedingsstijl

  • Accepteert zonder meer elke emotionele expressie van het kind.
  • Biedt troost wanneer het kind negatieve gevoelens ervaart.
  • Biedt weinig leiding wat gedrag betreft.
  • Leert het kind niets over emoties.
  • Staat veel toe en stelt geen grenzen.
  • Helpt kinderen niet problemen op te lossen.
  • Leert het kind geen methodes om problemen op te lossen.
  • Gelooft dat je weinig met negatieve emoties kunt doen behalve zorgen dat overgaan.
  • Gelooft dat omgaan met negatieve emoties een soort hydraulica is: laat de emotie de vrije teugel en de klus is geklaard.

Effecten van laissez-faire opvoeding op kinderen:

De laissez-faire opvoedingsstijl leert kinderen niet hoe ze hun emoties kunnen reguleren. Ze hebben daardoor moeite om zich te concentreren, om vriendschapsbanden aan te knopen en om met andere kinderen om te gaan.

Bron: Hart voor je kind, De vijf stappen naar de emotionele intelligentie van je kind, Dr. John Gottman & Joan Declaire, Kosmos Z&K