relaties

Wat gebeurt er met je als je iets leuks meemaakt zonder dat je weet waarom? Amerikaanse onderzoekers drukten mensen op straat een dollar in de hand, waarbij de ene helft een kaartje kreeg waarop alleen maar stond: ‘Wij zijn van de Glimlachvereniging’. De andere helft kreeg een kaartje waarop werd vermeld wat de reden was van deze actie: ‘Wij willen graag bevorderen dat mensen vaker zomaar iets leuks voor elkaar doen’. Het bleek dat de mensen die dit laatste kaartje hadden ontvangen, minder lang in een positieve stemming bleven. Een gebeurtenis verdwijnt namelijk sneller uit je gedachten als je het hoe en waarom ervan weet, zo redeneren de onderzoekers. Weet je niet wat erachter steekt, dan blijf je er langer mee bezig, en heb je er dus ook langer plezier van.

Journal of Personality and Social Psychology, januari 2005