Maak een levenslijn

Psycholoog en relatie- en gezinstherapeut Athena Staik werkt graag met de levenslijn-oefening. Een levenslijn tekenen helpt mensen thema’s te ontdekken in hun leven. ‘Door nieuwe verbanden te leggen vergroot je het gevoel een doel in het leven te hebben,’ schrijft de Amerikaanse Staik in haar blog. ‘En met zo’n levenslijn kunnen we helder krijgen hoe reacties op belangrijke gebeurtenissen ons karakter en leven hebben gevormd.’ Bovenal kan de oefening het leven op een nieuwe manier betekenis geven, aldus Staik.

Hoe pak je het aan?

 • Neem een kwartier tot halfuur om je leven te overdenken: de hoogte- en dieptepunten, en ook de stabiele perioden.
 • Schrijf, terwijl je denkt, alle belangrijke gebeurtenissen op die je tegenkomt. Neem een rode pen voor gebeurtenissen op gezondheidsvlak, een gele voor je relaties met mensen, een blauwe voor studie en werk, en een groene voor emoties.
 • Denk niet alleen aan grote mijlpalen, maar ook aan die ogenschijnlijk ‘losse’ opmerking die in je verdere leven vaak opspeelde, dat kleine moment van verbondenheid, terloopse ontmoetingen of iets wat je las.
 • Zet voor de positieve gebeurtenissen een +, voor de negatieve een -. Stop die laatste niet weg: die vertellen je vaak nog meer dan de positieve.
 • Zet je geboortejaar nu links van de horizontale lijn, het huidige jaar staat helemaal rechts.
 • Zet, bij het juiste jaartal, een stip voor elke positieve gebeurtenis op gezondheidsvlak boven de lijn, en zet stippen voor negatieve gebeurtenissen onder de lijn. Met een rode stift kun je deze stippen verbinden. Zo ontstaat er een levenslijn voor je gezondheidstoestand.
 • Doe nu hetzelfde met geel voor je relaties, blauw voor studie en werk, en groen voor emoties. Daarmee ontstaan vier levenslijnen op papier.

Bestudeer de levenslijnen aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat valt op? Zie je patronen? Lijnen die samen op en neer gaan? Lijnen die juist uit elkaar lopen?
 • Wat veroorzaakte vooral dat je je rot voelde? Heb je iets van je negatieve ervaringen geleerd? Hoe kwam je er weer uit? Zijn er gebeurtenissen die je nu nog belemmeren?
 • Wat valt op aan de hoogtepunten? Wat zorgde er vooral voor dat je je goed voelde? Welke conclusie kun je trekken uit die plezierige periodes?
 • Is er een centraal thema te ontdekken?
 • Als je iets zou mogen veranderen of toevoegen aan je levenslijnen, wat zou dat dan zijn? Hoe zouden die veranderingen het leven beïnvloed hebben, misschien zelfs nu nog?

Wil je meer uitleg? Bekijk de video voor de volledige instructie.