Bijna driekwart (71 procent) van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat de uitbraak van het coronavirus zijn leven negatief heeft beïnvloed. Dit geldt vooral voor mensen met thuiswonende kinderen en mensen met inkomensonzekerheid. De coronamaatregelen hebben de grootste impact op onze sociale relaties, vrijetijdsbesteding en financiële zekerheid.

In 5 stappen naar veerkracht

Veerkracht helpt je niet alleen door tegenslagen heen; de wetenschap dat je wel tegen een stootje ku...

Lees verder

Prikkelbaar

Uit de studie blijkt verder dat we ons vaker gespannen, prikkelbaar, bedroefd, angstig en eenzaam voelen dan vóór de uitbraak. Onderzoekers Martijn Burger en Sophie Sisouw de Zilwa: ‘Mensen met inwonende kinderen of inkomensonzekerheid, zoals ZZP’ers en mensen met een tijdelijk of nul-urencontract ervaren de grootste daling in geluk. Veel ouders vinden het lastig om het thuiswerken te combineren met het zorgen voor en onderwijzen van hun kinderen. Tevens zien we dat mensen die zich eenzaam voelen en zich zorgen maken over de gezondheid van zichzelf en anderen een grotere daling in geluk ervaren.’

Persoonlijke aandacht

Het is niet alléén maar negativiteit wat de klok slaat. Burger en Sisouw de Zilwa: ‘We zien ook dat mensen op een positieve manier geconfronteerd worden met hun naasten, gezin of huisgenoten: ze hebben meer échte en persoonlijke aandacht voor elkaar, spelen spelletjes, hebben goede gesprekken en geven aan diepere relaties op te bouwen.’ Ook grijpen sommige mensen deze situatie aan voor zelfreflectie. ‘Voor de meeste mensen zal deze geluksdaling niet voor altijd zijn en zal hun geluksgevoel na verloop van tijd weer stijgen naar het oude niveau’, aldus de onderzoekers. ‘Dat weten we uit onderzoek naar geluk tijdens eerdere crises. We passen ons aan een nieuwe situatie aan en vinden manieren om ermee om te gaan.’

Het onderzoek is nog niet afgerond, wie wil kan hier tips & tricks lezen en delen om met de coronacrisis om te gaan.