Hoewel vaak wordt aangenomen dat je in je vrije tijd beter niet bereikbaar kunt zijn voor werkgerelateerde zaken, vonden de onderzoekers dat after-hour connectivity niet altijd negatief hoeft te zijn. Sterker nog, het leidt niet tot meer, maar juist tot minder vermoeidheid.

Voor het onderzoek vulden 192 deelnemers verschillende vragenlijsten in over werktijden, vermoeidheid en ervaren autonomie op werk. Uit de analyse bleek dat werknemers die vaker bereikbaar zijn na werk meer autonomie ervaren en dat zorgt er vervolgens voor dat ze zich minder vermoeid voelen. Volgens de onderzoekers zorgt de mogelijkheid van overwerk ervoor dat werknemers meer controle hebben over waar en wanneer ze werken, wat de toegenomen autonomie verklaart. Hoewel sommige organisaties overwerken proberen tegen te gaan door bijvoorbeeld bepaalde systemen na werktijd offline te halen, is dat volgens de onderzoekers dus niet wenselijk: ‘Dat soort maatregelen beperken het gevoel van autonomie van de werknemers en gooien zo het kind met het badwater weg.’

Vergelijkbare resultaten werden ook gevonden in een Koreaans onderzoek naar beperkingen van werktijden. Uit dat onderzoek bleek dat kortere werkdagen niet voor meer werktevredenheid zorgen. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk doordat werknemers bij kortere werkdagen het gevoel hebben meer te moeten doen in de uren die ze wél werken. Kortom: voor het managen van werkstress is de mate van controle die je over je uren ervaart belangrijker dan hoeveel uur je werkt.

Journal of Occupational and Organizational Psychology, januari 2023