Proefpersonen kregen beschrijvingen te lezen van mensen die wel of niet spaarden of zich aan goede voornemens hielden. Vervolgens moesten ze aangeven welke studie- of werkprestaties ze toeschreven aan deze mensen, en welk werktempo. Daaruit bleek dat gedisciplineerde mensen hogere verwachtingen wekken.

Volgens de onderzoekers betekent dat in de praktijk dat zulke mensen meer taken toebedeeld krijgen, hoewel het werk zelf ze niet per definitie makkelijker afgaat. Het dreigende gevolg voor de beheerste mens: een gevoel van druk, frustratie en vermoeidheid.

The burden of responsibility, Journal of Personality and Social Psychology, mei 2015