• Ik kan mijn kans op succes vergroten door te doen alsof ik al succesvol ben.
• Door het te visualiseren, kan ik succes aantrekken.
• Alleen al door te denken aan een positieve uitkomst vergroot ik de kans daarop.
• Ik kan succes in mijn leven aantrekken met behulp van het universum of een hogere macht.

Hoe vaker ja, hoe groter de kans dat je in manifesteren gelooft: het idee dat je met de kracht van je gedachten je droomleven kunt creëren. Dat is niet zonder gevaar, blijkt uit Australisch-Amerikaans onderzoek. Deelnemers die in manifesteren geloofden (gemeten met een uitgebreide versie van bovenstaande vragenlijst), zagen zichzelf als succesvoller dan meer nuchtere types. Tegelijkertijd neigden ze vaker naar risicovolle investeringen en waren ze vaker failliet gegaan.

Personality and Social Psychology Bulletin, online juli 2023