Volgens Britse onderzoekers is de eerste groep het best af. Dat concluderen ze uit onderzoek onder 189 mensen. Eerst stelden ze vast of hun proefpersonen leven volgens een vaste routine of juist graag nieuwe dingen proberen. Vervolgens keken ze hoe de deelnemers scoorden op tevredenheid en levensgeluk.

Mensen die aangaven van het bekende te houden, niet snel op iets uitgekeken te raken en niet zo impulsief te zijn – de ‘comfortabelen’ – bleken blijer en tevredener met hun leven. De ‘experimenteerders’ – zij die vaak spanning en sensatie opzochten en oude gewoonten snel doorbraken – beoordeelden hun levensgeluk lager.
Kun je dus maar beter een gewoontedier zijn? Dat ook weer niet, denken de onderzoekers: wie vaak nieuwe ideeën uitprobeert, daagt zichzelf namelijk meer uit en begrijpt zichzelf op de lange termijn beter.

Which way to well-being: “More of the same” or “trying something novel”?, Personality and Individual Differences, april 2017