Deze vier voordelen kwamen het sterkst naar voren:

1 – Extraverten stappen makkelijker op hun doelen af.

2 – Ze ervaren vaker positieve emoties. Dat maakt het makkelijker om harder te werken en het helpt ze gezien te worden als een goede leider. Bovendien vormen positieve emoties een buffer tegen stress of vervelende ervaringen.

3 –  Hun sterke communicatieve vaardigheden zijn handig in sociale situaties, zoals presentaties, consulten, acquisitiegesprekken of overleggen. Ze zijn goed in anderen overtuigen, maar passen zich ook makkelijk aan.

4 – Ze worden hierdoor door leidinggevenden en collega’s gezien als betere werknemers, wat zich uit in promoties en hogere salarissen. De onderzoekers benadrukken dat dit niet per se betekent dat een introvert in het nadeel is op het werk. ‘Ook eigenschappen als cognitieve vaardigheden en zorgvuldigheid zijn belangrijk, maar die zijn hier niet onderzocht.’

Extraversion advantages at work. A quantitative review and synthesis of the meta-analytic evidence, Journal of Applied Psychology, 2019, nog te verschijnen