De Amerikaanse psychologe Karen Rudolph volgde een groep tweedeklassertjes een jaar lang en ontdekte het volgende:

– Proberen de omgang met anderen te verbeteren werkt het best. Kinderen die ervan uitgaan dat ze hun sociale vaardigheden kunnen verbeteren en daarmee hun band met anderen – ook gemene kinderen – reageren adequater in pestsituaties. Ook hebben ze hun emoties beter onder controle en zijn ze minder geneigd om te piekeren.

– Meer je best doen om populair te worden werkt niet. Een kind dat als hoogste doel heeft leuk gevonden te worden, verliest sneller zijn gevoel van eigenwaarde als het wordt gepest. Daardoor is het geneigd onbeheerst en agressief te reageren, óf om te ontkennen en vermijden – allebei geen effectieve strategieën tegen pesten.

– Proberen niet negatief op te vallen werkt evenmin. Kinderen die er vooral naar streven om tenminste niet als mislukkeling te gelden, worden passief. Daardoor raken ze juist meer op zichzelf en worden ze terughoudend tegenover andere kinderen.

Developing relationships, being cool, and not looking like a loser, Child Development, september/oktober 2011