De ene groep hield een groepsbrainstorm, de leden van de andere groep moesten elk voor zich ideeën spuien zonder inzage in andermans suggesties. Beide groepen bedachten evenveel ideeën, maar die van de individuele brainstormers waren veel gevarieerder.

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder
Coachfinder

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder

Coaching is een belangrijke stap in zelfontwikkeling. Maar de juiste coach vinden blijkt nog niet zo eenvoudig. Coachfinder helpt je in je zoektocht naar een coach die bij je past.

Vind je ideale coach

In een groep staren we ons snel blind op andermans invallen, zo verklaren de Texanen die uitkomst. Ze suggereren gelukkig ook een manier om dat ‘fixatie-effect’ te verkleinen: las regelmatig pauzes in.

Twee andere brainstormtips:

1) Houd eens een ‘brainwriting’ in plaats van ‘brainstorming’, adviseert arbeidspsycholoog Peter Heslin. Pen je gedachten op papier in plaats van ze mondeling te spuien; wissel de geschreven ideeën onderling uit en vul ze – eveneens schriftelijk – aan. Hiermee voorkom je dat sommige deelnemers achteroverleunen omdat anderen wel met die briljante suggesties komen, of dat ze juist hun ideeën inslikken omdat die vergeleken bij die van de rest toch niet zo goed lijken.

2) Hanteer geen strak tijdschema. Hoogleraar arbeidspsychologie Carsten de Dreu toonde aan: een sessie van vijf minuten levert weliswaar relatief meer ideeën op dan een langere sessie, maar het gaat ten koste van de creativiteit. Wat wél werkt, zo suggereren Finse onderzoekers: begin met een korte brainstorm onder tijdsdruk, en bedeel jezelf later meer tijd toe. Dan heb je de meeste kans op veel én creatieve ideeën.

Onderzoek Universiteit van Texas: Applied Cognitive Psychology, april 2010