Wat is de essentie van leiderschap?

– ‘De leider is de “ziel” van de groep. Hij weerspiegelt het bewustzijn van de groep, en laat de groepsleden hun potentieel verwerkelijken. Leiden is: je rekenschap geven van wat je waarneemt en voelt in de groep, ook van wat er onder de oppervlakte aan behoeften leeft, en dit vertalen in een effectieve aanpak.’

Is dat te leren?

– ‘Zeker. Je kunt je bekwamen in observeren en voelen, luisteren met je verstand en je hart. Als je leert je emotioneel met anderen te verbinden, kun je de behoeften in een groep verhelderen en deze vervolgens vertalen in actie. Je kunt leren beter te begrijpen wat er speelt. Verder kun je jezelf aanleren verantwoordelijkheid te nemen voor je daden.’

Hoe leer je die houding aan?

– ‘Een belangrijke trainingstechniek is goede vragen stellen. Wat zijn je piekervaringen en unieke talenten; wie zijn je helden; welke unieke bijdrage wil je leveren; wat wil de groep?’

Leiderschap is ook: beslissingen nemen.

– ‘En ook dat kun je oefenen. Je kunt je trainen in het herkennen van het juiste moment om iets bepaalds te doen. Het juiste moment is wanneer mogelijkheden moeiteloos feitelijkheden worden.’

Hoe belangrijk is charisma? Bij mensapen zie je

Log in om verder te lezen.