• Ik heb veel kennis over bepaalde dingen in de natuur zoals vogels, eetbare planten of fossielen ja / nee
  • Ik vind het naar om een vlieg of ander insect dood te slaan  ja / nee
  • Als je goed kijkt, zie je de natuur overal, zelfs in de wolken of het gras tussen de stoeptegels ja / nee
  • Ik houd rekening met de gevolgen voor natuur en milieu bij de dingen die ik koop  ja / nee

Hoe vaker je ‘ja’ hebt geantwoord, hoe hoger je NQ waarschijnlijk is, je natuurintelligentie. Je NQ geeft aan hoe verbonden je bent met de natuur. Omgevingspsychologen Agnes van den Berg en Thomas Albers ontwikkelden de NQ-test.

Wat is natuurintelligentie?

Bij natuurintelligentie zijn vier niveaus belangrijk. Bij het cognitieve deel gaat het om je parate natuurkennis.

Het emotionele niveau draait om in hoeverre je jezelf onderdeel voelt van de natuur en het spirituele deel om of je ervaart dat alles met elkaar samenhangt.

Het laatste praktische deel kijkt naar of je de natuur gebruikt voor je welzijn én er met zorg mee omgaat. De omgevingspsychologen zien hun NQ-test als manier om de band met de natuur van met name jongeren te versterken.

Recent vragenlijstonderzoek wijst namelijk uit dat zij die het minst ervaren. Jongeren hebben het druk met school en hebben liever contact met hun leeftijdgenoten.

Door de NQ-test te doen, worden ze zich hopelijk bewuster van hoe belangrijk de natuur voor ons is.

Zijn mensen met een hoog NQ gelukkiger?

Ja. Een natuurlijke omgeving vermindert stress en angstgevoelens, maakt je blijer en vitaler en verbetert je aandachtsspanne. Jonge deelnemers van een wilderniskamp bleken zich na dagenlang vertoeven in de natuur bovendien zelfverzekerder te voelen.

Kun je natuurintelligentie ontwikkelen?

Ja, dat kan volgens Van den Berg en Albers, en met name door meer te leven volgens de cycli van de natuur. Bijvoorbeeld door je eten en ritme aan te passen aan de seizoenen.

Maar ook op een heldere nacht naar de sterren kijken of al je zintuigen te gebruiken bij een wandeling, maakt dat je meer verbondenheid ervaart met de planten, bomen en dieren om je heen.

De volledige NQ-test bestaat uit 36 vragen en werkt met een antwoordschaal van 1 tot 5. De (Engelse) printversie staat op natureintelligence.eu/publications. Aan een digitale en Nederlandse versie wordt nog gewerkt. Nature Intelligence in youth work, Anatta Foundation, 2022