In een serie experimenten van een Amerikaans-Israëlisch onderzoeksteam werden proefpersonen – zowel online als in het echt – in contact gebracht met handlangers van de onderzoekers. Als die deden alsof ze moeilijker te krijgen waren (bijvoorbeeld door zich selectief op te stellen en het vaker oneens te zijn met de proefpersonen), beoordeelden zowel mannelijke als vrouwelijke proefpersonen hun waarde als potentiële partner hoger.

Ze vonden ze seksueel aantrekkelijker en deden meer hun best om daarna opnieuw met hen in contact te komen, dan wanneer de handlangers meegaander waren.

No pain, no gain. Perceived partner mate value mediates the desire-inducing effect of being hard to get during online and face-to-face encounters, Journal of Social and Personal Relationships, online juni 2020.