Mensen die regelmatig thuiswerken, hebben meer positieve ervaringen en minder stress en angst over hun werk.

Veel sociaal contact
Dat gaat zeker op voor diegenen die openstaan voor nieuwe ervaringen en na werktijd veel sociaal contact hebben.

Afleiding
Piekeraars kunnen beter wél op kantoor zitten. Want waar ze op het werk worden afgeleid door collega’s en andere zaken, zijn er thuis aanzienlijk minder prikkels. Zo steken piekergedachten makkelijker de kop op.

Bron: The impact of telework on emotional experience, European Journal of Work and Organizational Psychology, oktober 2015.