Dat is bijzonder, want bij veruit de meeste mensen betekent een verhoogde kwetsbaarheid juist dat ze minder goed weten om te gaan met tegenslag.

Zo word je vindingrijker

Zo word je vindingrijker

Vrijwel dagelijks lopen we tegen dingen aan die om een creatieve oplossing vragen. Hoe word ik daar ...

Lees verder

De kleine groep mensen die even hoog scoorde op zowel beschermende eigenschappen als op psychologische kwetsbaarheden, bevatte bovengemiddeld veel kunstenaars, muzikanten en andere creatievelingen.

Volgens Zorana Ivcevic Pringle, onderzoeker en directeur van het Creativity and Emotions Lab van Yale, zijn creatieve mensen daarmee met vlagen labieler, maar ook sterker dan gemiddeld.

Patterns of psychological vulnerabilities and resources in artists and nonartists, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, april 2020