Dat is bijzonder, want bij veruit de meeste mensen betekent een verhoogde kwetsbaarheid juist dat ze minder goed weten om te gaan met tegenslag. De kleine groep mensen die even hoog scoorde op zowel beschermende eigenschappen als op psychologische kwetsbaarheden, bevatte bovengemiddeld veel kunstenaars, muzikanten en andere creatievelingen. Volgens Zorana Ivcevic Pringle, onderzoeker en directeur van het Creativity and Emotions Lab van Yale, zijn creatieve mensen daarmee met vlagen labieler, maar ook sterker dan gemiddeld.

Een spoedcursus creatief denken

Kwesties op het werk, praktische problemen thuis: wat zou het fijn zijn als je daar op commando crea...

Lees verder
Patterns of psychological vulnerabilities and resources in artists and nonartists, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, april 2020