ROMAN

Verliefdheid is een ernstige psychische stoornis. Ze tast het oordeelsvermogen aan, gaat gepaard met dwangmatig gedrag, met obsessies, met concentratieproblemen, met slaapstoornissen, emotionele incontinentie (onbeheerst en onvoorspelbaar huilen, lachen, woedeuitbarstingen) en in bepaalde gevallen met depressie en zelfs suïcidale gedachten of suïcidaal gedrag. In episodes van verliefdheid nemen mensen niet zelden beslissingen waarvan ze de gevolgen absoluut niet kunnen overzien, terwijl die een enorme invloed hebben op hun verdere leven .

Training Houd me vast (voor jou en je partner)
Training

Training Houd me vast (voor jou en je partner)

  • Leer elkaar écht zien en begrijpen
  • Ontdek hoe jullie pijnlijke momenten uit het verleden kunnen loslaten
  • Officiële Emotionally Focused Therapy (EFT) training van Sue Johnson
  • Met het boek Houd me vast van Sue Johnson
Bekijk de training
Nu maar
175,-

Een episode van verliefdheid heeft met een psychotische episode gemeen dat ze langdurig traumatiserend kan werken. De gevoeligheid voor andere personen of prikkels die tijdens de verliefdheid ontstaat, is vaak nog jaren aanwezig. Een overeenkomst met een psychose is ook dat de verliefde mens die toestand meestal ervaart als iets wat bij hem of haar hoort – in Freuds termen ‘ich-nah’ – en zich daarom zelden uit eigen beweging voor behandeling aanmeldt. Maar in één opzicht onderscheidt verliefdheid zich van vrijwel alle andere psychische stoornissen: het is een felbegeerde stoornis. Zelfs als de stoornis per saldo veel meer lasten dan lusten oplevert, blijft de patiënt dikwijls naar herhaling streven. Veel mensen zeggen dan dat ze verliefdheid als een prachtig, zelfs schitterend gevoel ervaren. Die combinatie van ‘schitterend’ en ‘

Log in om verder te lezen.