Mentale veerkracht

In Nederland leven 1400 honderdplussers. Zij zijn uitzonderlijk oud, maar ook de gemiddelde Nederlander leeft steeds langer. Dit hebben we te danken aan groeiende welstand, toegenomen hygiëne, meer medische mogelijkheden en minder rokers. Volgens het cbs zal de levensverwachting tussen 2005 en 2050 nog verder stijgen: van 77,2 naar 81,5 jaar voor mannen en van 81,6 naar 84,2 jaar voor vrouwen. We leven dus lang. Maar zijn we op hoge leeftijd wel gelukkig?

‘Het vraagt mentale veerkracht om op erg hoge leeftijd nog lol te hebben in het leven,’ weet geriater Henk Kruithof. ‘Oude mensen leven in een hele andere wereld dan die waarin ze zijn opgegroeid. De meeste personen die ze hebben gekend, zijn er niet meer. Eenzaamheid speelt een grote rol bij hoog­bejaarden. Bezoekjes verlichten die eenzaamheid een beetje, maar het gemis van overleden vrienden en geliefden blijft. Door de groeiende afhankelijkheid wordt het ook steeds moeilijker om de eenzaamheid te bestrijden door zelf initiatieven te ontplooien. Het gevolg is vaak gemopper, waardoor bezoekers wegblijven en de eenzaamheid juist verergert. Uiteindelijk is het de kunst om met jezelf samen te zijn.’

Ook in andere opzichten leven honderdjarigen nu in een wereld die sterk afwijkt van die waarin ze werden geboren. De

Log in om verder te lezen.