Als deelnemers aangaven de impact van hun keuze niet te willen weten, maakten ze daarna veel minder altruïstische (onbaatzuchtige) beslissingen. Ze gaven zichzelf bijvoorbeeld het grootste geldbedrag. De onderzoekers denken dat we onwetendheid gebruiken als excuus om ons egoïstisch te kunnen gedragen.

Psychological Bulletin, oktober 2023