Dat verschilt per persoon. Nieuw onderzoek van de Amerikaanse psychologen Manuel Gonzalez en John Aiello laat het volgende zien:

Als je een ingewikkelde klus moet doen:

Ben je iemand die snel verveeld is en prikkels van buiten opzoekt?

NeeDoe dan je voordeel met muziek, Mensen die laag scoren op gevoeligheid voor verveling, gaan beter presteren met een muziekje op de achtergrond. Gonzalez en Aiello onderzoeken nog hoe dat komt – misschien doordat je erdoor in een betere stemming komt?
Ja > Laat dan die muziek maar achterwege. Ook al zoek je doorgaans veel input van buiten op; je gaat wel slechter presteren op complexe taken als er muziek op staat. Het ingewikkelde werk dat je moet doen, zorgt namelijk al voor genoeg stimulatie voor je snel verveelde geest. Als je daar doorheen nog muziek opzet, zit dat de betrokkenheid bij je werk in de weg.

Als je een simpele klus moet doen: 

Ben je iemand die snel verveeld is en prikkels van buiten opzoekt?

Nee > Geen muziek. Wie snel verveeld is, kan beter geen muziek of alleen simpele muziek opzetten. Je zou denken dat muziek je bij de les houdt. Maar de prikkelzoekers in het onderzoek die bij een simpel taakje naar complexe muziek luisterden, raakten daar zo door afgeleid en gingen daar zo in op, dat ze slechter gingen presteren dan wanneer ze in stilte werkten.

Ja > Wel muziek. Dan werkt wat complexere muziek op de achtergrond goed. Maar zet die niet te hard. Zo geeft de muziek je net genoeg stimulans om niet te af te dwalen van je taakje, en dus gefocust te blijven presteren.

More than meets the ear. Investigating how music affects cognitive task performance. Journal of Experimental Psychology: Applied, nog te verschijnen.