Wij denken dat mooie mensen intelligenter zijn dan lelijke mensen, zo blijkt keer op keer uit onderzoek. Volgens onderzoekers Satoshi Kanazawa en Jody Kovar komt dat… doordat het echt zo is! Deze controversiële conclusie baseren de onderzoekers op de theorie van natuurlijke selectie en ze volgen een logische argumentatie in vier stappen.

1 Intelligente mannen krijgen een hogere status dan minder slimme mannen

Dat is waar. Jongens met een hoog IQ bereiken inderdaad vaker hoge maatschappelijke posities dan kinderen met een laag IQ.

2 Mannen met een hoge status krijgen relaties met mooie vrouwen

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat de schoonheid van vrouwen voorspelt of hun man hoog op de maatschappelijke ladder staat of niet.

3 Intelligentie is erfelijk

Rond de tachtig procent van de verschillen in intelligentie kan worden verklaard door genetische verschillen.

4 Schoonheid is erfelijk

Tja, het moge duidelijk zijn dat uit twee mooie zwanen zelden een lelijk eendje geboren wordt.

Als de stellingen 1 t/m 4 waar zijn, dan is de stelling ‘mooie mensen zijn slimmer’ automatisch ook waar, zo redeneren de onderzoekers. Ze benadrukken wel dat het om gemiddelden gaat, en dat we de IQ-test dus niet kunnen vervangen door een beautycontest.

Intelligence, mei/juni 2004