Dit was het algemene beeld dat de psycholoog Mundorf in 1988 met een onderzoek bevestigde. Maar de tijden zijn veranderd, en met name vrouwen zijn veranderd in de humor die ze waarderen.

De Amerikaanse psycholoog Thomas Herzog deed het onderzoek van Mundorf in 1995 nog eens over. Hij legde mannen en vrouwen verschillende cartoons voor met seksmoppen waarin vrouwen de slachtofferrol hadden en moppen waarin de man ‘de lul’ was.

Mannen zijn de afgelopen jaren niet veranderd in hun gevoel voor humor, maar vrouwen blijken wel een ander gevoel voor humor te hebben ontwikkeld: als het slachtoffer in de cartoon een man is, schieten ze net zo snel in de lach als de heren. Hun afkeer van grappen die het op vrouwen gemunt hebben, is echter toegenomen. Herzog schrijft deze verandering toe aan de invloed van de vrouwenbeweging. Het opkijken tegen mannen zou bij vrouwen plaats hebben gemaakt voor trouw aan de eigen sekse en een afkeer van vrouwelijk slachtofferschap.

Een voorbeeld van een ‘mannengrap’ die door de vrouwen niet leuk werd gevonden: een cartoon met een naakt paar op de achterbank van een lesauto, waarbij de man zegt ‘Mevrouw de Vries, u bent geslaagd voor de parkeertest.’

(Humor. International Journal

of Humor Research, Vol. 12-4, 1999)